Thursday, May 03, 2007

ఏహి అన్నపూర్ణే (ముత్తుస్వామి దీక్షితార్, రాగం పున్నాగవరాళి)

పల్లవి:
ఏహి అన్నపూర్ణే సన్నిధేహి సదాపూర్ణే సువర్ణే

అనుపల్లవి:
పాహి పఞ్చాశద్వర్ణే శ్రియం దేహి రక్తవర్ణే అపర్ణే

చరణం:
కాశీక్షేత్రనివాసినీ కమలలోచన విశాలినీ విశ్వేశమనోల్లాసినీ
జగదీశ గురుగుహ పాలినీ విద్రుమపాశినీ వున్నాగవరాళీ ప్రకాశినీ
షట్రింశత్తత్వ వికాసినీ సువాసినీ భక్త విశ్వాసినీ చిదానంద విలాసిని

पल्लवि:
एहि अन्नपूर्णे सन्निधेहि सदापूर्णे सुवर्णे

अनुपल्लवि:
पाहि पञ्चाशद्वर्णे श्रियं देहि रक्तवर्णे अपर्णे

चरणम्:
काशीक्षेत्रनिवासिनि कमललोचनविशालिनि विश्वेशमनोल्लासिनि
जगदीशगुरूगुहपालिनि विद्रुमपाशिनि पुन्नागवराळीप्रकाशिनि
षट्त्रिंशत्तत्तवविकासिनि सुवासिनि भक्तविश्वासिनि चिदानन्दविलासिनि

Wednesday, May 02, 2007

గంగే మామ్పాహి (ముత్తుస్వామి దీక్షితార్, రాగం ఝింఝూటి)

పల్లవి:
గంగే మామ్పాహి గిరీశశిరస్థితే గంభీరకాయే సంగీతవాద్య ప్రియే

చరణం:
అంగజతాతముదే అసిపరుణామధ్యే అక్రూరపూజితే అఖిలజనానందే
సకలతీర్థమూలే సద్గురుగుహలీలే పరజహ్నూబాలే వ్యాసాదికృపాలే

पल्लवि:
गंगे माम्पाहि गिरीशशिरःस्थिते गंभीरकाये संगीतवाद्यप्रिये

चरणम्:
अंगजतातमुदे असिवरुणामध्ये अक्रूरपूजिते अखिलजनानन्दे
सकलतीर्थमूले सद्गुरुगुहलीले वरजह्नुबाले व्यासादिकृपाले

Tuesday, May 01, 2007

భావములోన (అన్నమయ్య, రాగం శుద్ధ ధన్యాసి)

పల్లవి:
భావములోన భాహ్యములందును గోవింద గోవింద అని కోలువవో మనసా

చరణాలు:
హరి అవతారములే అఖిల దేవతలు హరిలోనివే బ్రహ్మాండంబులు
హరి నామములే అన్ని మంత్రములు హరి హరి హరి హరి హరి అనవో మనస

విశ్ణుని మహిమలే విహిత కర్మములు విశ్ణుని పోగడేడి వేదంబులు
విశ్ణుడోక్కడే విశ్వాంతరాత్ముడు వీశ్ణువు విశ్ణువని వెదకవో మనస

అచ్యుతుడితడే ఆదియు అంత్యము అచ్యుతుడే అసురాంతకుడు
అచ్యుడు శ్రీ వేంకటాద్రీ మీదనితె అచ్యుత అచ్యుత శరణనవో మనస