Wednesday, June 27, 2007

రంగనాథుడే ( పోన్నైయ పిళ్ళై, రాగం సౌరాశ్ట్రం)

పల్లవి:
రంగనాథుడే అంతరంగనాథుడే

అనుపల్లవి:
మంగళప్రదంబులిచ్చు మహాదేవునిసఖుడే

చరణాలు:
సతతము వానినామమే సంకీర్తనములు జేసిన జనుల హృదయ కమలమందు మెలగుచునున్నాడే
పతితపావన బీరుదింక పట్టియున్నాడే సద్గతియిచ్చువాడితడే గరుడగమనదోర ఇతడే

పదహారువేల స్త్రీలకు ప్రాణనాథుడితడే పరశురామ గర్వమేల్ల భంగపరచినాడే
ముదముమీర పాండవులకు మోక్షమిచ్చినాడే పరమదయాకరుడే శ్రీ ప్రహ్లాదవరదుడే

Monday, June 11, 2007

రంగపురవిహార (ముత్తుస్వామి దీక్షీతార్, రాగం బృందావన సారంగ)

పల్లవి:
రంగపురవిహార జయ కోదండరామావతార రఘువీర శ్రీ

అనుపల్లవి:
అంగజజనక దేవ బృందావన సారంగేంద్ర వరద రామాంతరంగ
శ్యామళాంగ విహంగ తురంగ సదయాపాంగ సత్సంగ

చరణం:
పంకజాప్తకులజలనిథిసోమ వరపంకజముఖ పట్టాభిరామ
పదపంకజజితకామ రఘురామ వామాంగగతసీతావర వేశ
శేశాంగశయన భక్తసంతోశ ఏనాంకరవినయన మృదుతరభాశ
అకళంకదర్పణకపోల విశేశ మునిసంకటహరణ గోవింద
వేంకటరమణ ముకుంద సంకర్ళణ మూల కంద శంకరగురుగుహానంద