Monday, June 11, 2007

రంగపురవిహార (ముత్తుస్వామి దీక్షీతార్, రాగం బృందావన సారంగ)

పల్లవి:
రంగపురవిహార జయ కోదండరామావతార రఘువీర శ్రీ

అనుపల్లవి:
అంగజజనక దేవ బృందావన సారంగేంద్ర వరద రామాంతరంగ
శ్యామళాంగ విహంగ తురంగ సదయాపాంగ సత్సంగ

చరణం:
పంకజాప్తకులజలనిథిసోమ వరపంకజముఖ పట్టాభిరామ
పదపంకజజితకామ రఘురామ వామాంగగతసీతావర వేశ
శేశాంగశయన భక్తసంతోశ ఏనాంకరవినయన మృదుతరభాశ
అకళంకదర్పణకపోల విశేశ మునిసంకటహరణ గోవింద
వేంకటరమణ ముకుంద సంకర్ళణ మూల కంద శంకరగురుగుహానంద

No comments: