Saturday, November 04, 2006

నిరవధి సుఖదా (త్యాగరాజు, రాగం రవిచంద్రిక)

పల్లవి:
నిరవధి సుఖదా నిర్మల రూప నీర్జిత మనిశాపా

అనుపల్లవి:
శరధి బందన నత సంక్రందన శంకరాది గీయమాన సాధు మానస సుసదన

చరణం:
మామవ మరకట మణినిభదేహ శ్రీమణిలోల శ్రితజన పాల
భీమ పరాక్రమ భీమ కరార్చిత తామస మానవ దూర త్యాగరాజ వినుత చరణ

No comments: