Sunday, August 24, 2008

రామచంద్రస్య దాసోహం
(రాగం ధామవతి, ముత్తుస్వామి దీక్షీతార్)

పల్లవి:
రామచంద్రస్యదాసోహం
శ్రీసీతానాయకస్య గురుగుహహితస్య

చరణం:
సామదానభేదాదిచతురస్య సజ్జనపాలస్య దుష్టహరస్య
సమయాచారసంప్రదాయకస్య శబరీమోక్షప్రదస్య వరస్య


पल्लवि:
रामचन्द्रस्य दासोहम्
श्रीसीतानायकस्य गुरूगुहहितस्य

चरणम्:
सामदानभेदादिचतुरस्य सज्जनपालस्य दुष्टहरस्य
समयाचारसंप्रदायकस्य शबरीमोक्षप्रदस्य वरस्य* Audio: Courtesy http://www.sangeethapriya.org/
* Player: Courtesy http://www.odeo.com/

1 comment:

సురేష్ బాబు said...

ఎందరో మహానుభావుల కీర్తనలను తెలిపి ఎంతో ఆనందం కలిగిస్తున్నారు.ధన్యవాదములు.