Wednesday, February 07, 2007

మామవ రఘురామా (త్యాగరాజు, రాగం సారంగ)

పల్లవి:
మామవ రఘురామా మరకతమణి శ్యామా
me-favor raghu-raama emerald-jewel dark
Favor me, O Raama of Raghu's clan, whose body is dark like an emerald.


అనుపల్లవి:
పామర జన భీమ పాలిత సుత్రామా
wicked people terrible nourished (?)
Terrible to wicked people, nourished by (?)


చరణములు:
దురితంబులు బోడుదునుమా మనసు రాదు
కలశాంబుది లోన కరుణ కరిగి బోయేనా
వినురా మరి సమరమున విథి శరము విరిగేనా
కాల సత్యము సుగుణ కాననమున నేల్చినా
దివ్య నరాపఘన దైవత్వము బోయేనా
రాజాధిప త్యాగరాజ వినుత బాగ

No comments: