Thursday, January 04, 2007

రామా నీ సమానమెవరు (త్యాగరాజు, రాగం ఖరహరప్రియ)

పల్లవి:
రామా నీ సమానమెవరు రఘువంశోద్ధారక

అనుపల్లవి:
భామా మరువంపు మోలక భక్తియను పింజరపు చిలక

చరణం:
పలుకు పలుకులకు తేనెలొలుకు మాటలాడు సోదరులుగల
హరి త్యాగరాజకుల విభూశణ మృదు భాశణ

1 comment:

Sravan Kumar DVN said...

విభూషణ, భాషణ