Monday, June 13, 2005

రామా నన్ను బ్రోవరా (త్యాగరాజు, రాగం హరికాంభోజీ)

పల్లవి:
రామా నన్ను బ్రోవరా ప్రేమతో లోకాభిరామా

అనుపల్లవి:
చీమలో బ్రహ్మలో శివ కేశవాదులలో ప్రేమమీర వేలకుచుంటే బిరుదు వహించిన సీతా

చరణం:
మెప్పులకై కనతావు నావు పడగ వీర వీకి తప్పు పనులు లేకయుంటే త్యాగరాజ వినుత సీతా

2 comments:

Anonymous said...

బ్రహ్మలో

A. Noname Moose said...

Updated.

Thanks.