Monday, June 20, 2005

మనవ్యాలకించరాదటే (త్యాగరాజు, రాగం నళినకాంతి)

పల్లవి:
మనవ్యాలకించరాదటే మర్మమెల్లదెల్పెదనే మనసా

అనుపల్లవి:
ఘనుడైన శ్రీ రామచంద్రునీ కరుణాంతరంగము తెలిసిన నా

చరణం:
కర్మకాండ మద కృష్టులై భవ గగనచారులై కాశి చెందక
కనిమానవావతారుడై కనిపించినాడే నటన త్యాగరాజు

2 comments:

Anonymous said...

@pallavi:-
manavaalakiMcaraaDaTa (!manva)

@anupallavi:-
GanuDaina (!Ganudaina)

caraNaM:-

third word:
kRshTulai (!kRSTulai)

A. Noname Moose said...

I've made the corrections.

Thanks.