Friday, April 06, 2007

ఏ తావునరా (త్యాగరాజు, రాగం కల్యాణి)

పల్లవి:
ఏ తావునర నిలకద నీవు ఎంచి జుడ నగపడవు

అనుపల్లవి:
సీతా గౌరీ వాగీశ్వరీ యను శ్రీ రూపములందా గోవిందా

చరణం:
భూ కమలార్క నీలనభనందా లోకకోటులందా
శ్రీకరుడగు త్యాగరాజ కరార్చిత శివ మాథవ భ్రహ్మాదులయందా

No comments: